Web sitesi hakkında

İş bu web sitesi www.officeatoffice.com (“Web”) MSD Ofis Yönetimi, Danışmanlık, San. ve Dış Tic. Ltd. Şti’ nin (“Office at Office”) mülkiyetinde olup Office at Office tarafından internet sunucuları ağı üzerinden işletilmektedir.

Web sitesini kullanarak ve Web sitesindeki materyallere erişim hakkından yararlanarak aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız:

1. Web Sitesi ve Materyallerinin Kullanımı
1.1.Bilgi, grafikler, materyaller, içerik ve tüm çalışmalar (bundan sonra “Materyaller” olarak anılacaktır).
1.2.İnternet güvenli bir ortam olmadığından Web sitesine ya da Web sitesinden gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri aktarım esnasında kesilebilir veya değiştirilebilir. Bundan dolayı Web sitesinin başka bir web sitesine veya bir bilgisayara zarar verebilecek herhangi bir şey içermediğine dair garanti veremeyiz.
1.3.Web sitesini kullanırken Web sitesinde yer alan Gizlilik Kurallarını kabul etmiş sayılırsınız.

2. Kullanımla ilgili Kısıtlamalar
2.1.Web sitesi ve Web sitesinde yer alan bilgiler ve araçlar kanuna aykırı biçimde veya yasadışı amaçlarla ya da Office at Office’in haklarını ihlal edecek şekilde kullanılamaz. Office at Office, Web sitesini yasadışı amaçlarla kullanan veya kullanmaya çalışan ya da taciz edici, müstehcen, kaba, saldırgan, onur kırıcı, nefret, tehdit veya cinsellik içeren materyaller yayınlayan ya da yayınlamaya çalışanları kalıcı olarak yasaklama ve/veya bu kişileri ilgili yetkililere şikayet hakkına sahiptir,
2.2.Reklam veya promosyon malzemeleri de dahil olmak üzere Web sitesi içeriği ya da Materyallerinin herhangi biri başka bilgilerle birleştirilemez;
2.3.Önceden verilmiş yazılı iznimiz olmadığı sürece Web sitesinden İnternet üzerindeki başka bir web sitesine bağlantı verilmemeli ya da Web sitesi çerçevelenmemeli veya Web sitesinin ikiz sitesi oluşturulamaz;
2.4.Web sitesi ya da Web sitesindeki araçlar herhangi bir kişiyi kötülemek, taciz etmek, tehdit etmek, korkutmak ya da rencide etmek amacıyla kullanılamaz;
2.5.Web sitesi ya da Web sitesi içeriği kanuna aykırı olarak değiştirilemez, operasyonu engellenemez veya yetkisiz olarak tadil edilemez;
2.6.Web sitesine veya Web sitesi aracılığıyla bilerek virüs ya da farklı bir devre dışı bıraktıran özellik aktarılamaz;
2.7.Web sitesi ticari, istenmeyen ya da toplu elektronik mesajlar göndermek için kullanılamaz

Web sitesine girmekle bütün riskleri bildiğiniz varsayılır ve kanunlar ile bu Kullanım Koşullarına uygun davranmakla sorumlusunuzdur.

3. Telif Hakları
3.1.Web sitesinin içeriği 1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun amaçlarına aykırı düşecek şekilde kullanılamaz, çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz veya dağıtılamaz.
3.2.Web sitesindeki reklam listeleri ticari amaçlarla ya da ticari kazanç sağlamak için çoğaltamaz ya da kullanamaz.

4. Sorumluluğun Sınırlandırılması
4.1.Office at Office’in Kullanıcıları korumak gibi bir yükümlülüğü bulunmamakla birlikte Office at Office, Materyallerin kalitesi, doğruluğu, bütünlüğü, pazarlanabilirliği veya amaca uygunluğu ile ilgili hiçbir garanti vermez.
4.2.Office at Office, Web sitesi veya Materyallerin zarar verici olmadığını ya da bilgisayar virüsü veya diğer hata ya da kusurları içermediğini garanti etmez.
4.3. Yasalar, bu kullanım koşulları için kanunen hariç tutulamayacak bir garanti sağlıyorsa, yasaların izin verdiği maksimum ölçüde garantinin ihlal edilmesiyle ilgili Office at Office’in yükümlülüğü, kendi seçimine göre hizmetlerin tekrar sağlanmasıyla ya da bunların tekrar sağlanması maliyetinin nakit olarak ödenmesiyle sınırlı olacaktır.
4.4.Sorumluluğun hariç tutulamayacağı yerlerde, Web sitesinin veya içeriğinin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluğumuz, Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilenlerle sınırlı olacaktır.
4.5.Office at Office, hiçbir koşul altında, Web sitesindeki materyallerin kullanımı ya da güvenilirliği ile ilgili olarak ortaya çıkan işin ya da diğer karların zarar görmesi veya kaybı da dahil olmak üzere hiçbir arızi, özel ya da dolaylı zarardan sorumlu tutulamaz.
4.6.Office at Office’i ve çalışanlarını ve temsilcilerini sizin bu anlaşmayı ihlal etmenizden ya da buna bağlı veya bununla ilişkili olarak ortaya çıkan herhangi bir zarar veya yükümlülük sonucu herhangi bir şahıs tarafından yöneltilecek talepler veya açılacak davalar sonucunda Tazmin Edilenler’ in maruz kalacağı zararlar veya ödenecek tutarlar karşısında (makul yasal masraflar dahil olmak üzere) tazmin etmeyi ve tazmin edilmelerini sağlamayı kabul etmiş sayılırsınız.

5. Web sitesi üzerinde yapılan bağlantılar
5.1.Office at Office, Web sitesinden bağlantı verilen diğer web sitelerindeki materyal ya da içeriğin dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir şahsın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini garanti etmez.
5.2.Office at Office, başka sitelerdeki materyallerde veya içeriklerde bulunan fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesine izin vermez ve izin verdiği ima edilemez.

6. Mevzuat
6.1.Kullanım Koşullarının herhangi bir bölümünün hükümsüz, yasadışı veya uygulanamaz bulunursa, bu bölüm Kullanım Koşullarının kalanından ayrılabilir kabul edilecektir ve ayrılan bölüm kalan şart ve koşulların geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
6.2.Web sitesinin ve Materyallerin kullanımı ve Web sitesinden, Materyallerden ve Kulanım Koşullarından kaynaklanan ihtilafların çözümü Türk hukukuna tabiidir.
6.3.Kullanım Şart ve Koşullarından kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul / Kadıköy mahkemeleri yetkilidir.

7. Tazminat
7.1.Web sitesini kullanmakla Office at Office’in aşağıdaki durumların doğrudan veya dolaylı bir sonucu olarak Office at Office’in maruz kalacağı her türlü fiili veya tehdit halinde veya başlatılmış olan talep ve yasal işlemler ile her türlü yükümlülük, zarar, ziyan veya masrafa (tam tazminat temelinde makul yasal masraflar dahil olmak üzere) tazmin etmeyi kabul etmiş sayılırsınız:

Bu Kullanım Şart ve Koşullarının Tarafınızdan ihlali;
Web sitesinde yayınlanan bir reklamdan dolayı herhangi bir kanun, mevzuat, yönetmelik, tüzük ya da iş ahlakı kurallarının Tarafınızdan gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirildiği iddia edilen ihlali;
Web sitesinde yer alan bir reklam veya Web sitesinde tarafınızdan yayınlanan bir reklam ya da önerilen reklamdan dolayı tarafınıza ait bir eylem veya ihmal ile ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından veya üçüncü şahıslar adına öne sürülen iddialar.

8. Genel Koşullar
8.1.Office at Office önceden bildirimde bulunmaksızın istediği zaman Kullanım Koşullarını değiştirebilir. Mevcut Kullanım Koşullarının değiştirilmesi durumunda, bu durum Web sitesinde yer alacaktır.
8.2.Bu Kullanım Koşullarından herhangi birinin geçersiz, uygulanamaz ya da yasadışı olması diğer koşul ve kuralların geçerliliğini etkilemez
8.3.Bu belge ve hariç tutulması ya da değiştirilmesi kanunen mümkün olmayan ve kanunlarda ima edilmiş olan her türlü garanti, taraflar arasındaki anlaşmanın bütününü teşkil eder.
Web sitesindeki materyallerin telif hakları MSD Ofis Yönetimi, Danışmanlık, San. ve Dış Tic. Ltd. Şti’ye aittir © 2015.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *